KALİTE / ÇEVRE / İSG  


Çevre Politikamız


Zafer İnşaat, yürüttüğü kurumsal faaliyetler nedeniyle beraber  çalıştığı alt yüklenici firmaları da dahil olmak ortaya çıkabilecek çevresel zararların minimuma indirmeyi, oluşabilecek zararları telafi etmek için azami gayret göstereceğini  taahhüt eder.  

Zafer İnşaat ,çevre korunmasının insanlığın geleceği için ne kadar önemli olduğunun bilincindedir. Sistemlerinin ve çalışanlarını bu bilinç çerçevesinde oluşturmak ve olgunlaştırmayı bir şirket politikası olarak belirlemiştir. Bu bağlamda çevreyle etkileşim içerisinde olan faaliyetlerini, malzemelerini ve hizmetlerini tanımlamakta ve çevreye önemli olumsuz etkileri olabilecekler için önleyici ve/veya kontrol sistemler oluşturmakta ve uygulamaktadır.

Zafer İnşaat, yürürlükteki  çevre mevzuatına ve diğer şartlara, teknik standartlara, şartnamelere, uygulama normlarına ve müşteri şartlarına göre uygunluğu sağlamayı taahhüt etmektedir.

Zafer İnşaat, yasal değişiklikleri ve iş sürecindeki değişiklikleri de dikkate alarak  çevre performansını ve yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Zafer İnşaat, bu politikanın gerçekleşmesi, etkin kullanılması, gözden geçirilmesi ve gerektiği sıklık ve şekilde revize edilmesini sağlayacak ve bunun için gerekli tüm kaynakları temin edecektir.