KALİTE / ÇEVRE / İSG  


Kalite Politikamız


Zafer İnşaat, dünya çapında kalite sistemi ve prosedürleri dahil yüksek standartlarda inşaat hizmeti sunmakta ve projelerin süresinde ve planlanan bütçe çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Zafer İnşaat, en yüksek derecede entegre iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve çevre standartlarının sağlanmasının hem işverene hem de çalışanlara iç ve dış pazarda standartların yükseltilmesi, işin her alanında performansın sürekli iyileştirilmesi olanağını sağlayarak önemli yararlar sağladığına inanmaktadır.

Zafer İnşaat, hizmet temininde kalite ve güvenliğin ana unsurlar olduğunu kabul etmekte ve yüksek standartların etkili kalite ve güvenlik sistemiyle sağlandığına inanmaktadır. 

Zafer İnşaat, teknik standartlara, şartnamelere, uygulama normlarına ve müşteri şartlarına göre uygunluğu sağlamayı taahhüt etmektedir.

Zafer İnşaat, yasal değişiklikleri ve iş sürecindeki değişiklikleri de dikkate alarak kalite performansını ve yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

Zafer İnşaat, bu politikanın gerçekleşmesi, etkin kullanılması, gözden geçirilmesi ve gerektiği sıklık ve şekilde revize edilmesini sağlayacak ve bunun için gerekli tüm kaynakları temin edecektir.