KALİTE / ÇEVRE / İSG  


ISG Politikamız


Zafer İnşaat, yürüttüğü tüm faaliyetlerinde bütün çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılmasını ve bunun sürdürülmesini taahhüt etmektedir.

Zafer İnşaat’ın önceliği insan sağlığı ve güvenliğidir. Bu öncelik tüm projelerde sıfır kaza ve sıfır mesleki hastalık durumunun hedeflenmesi olarak yansımaktadır. Bu hedef risklerin en aza indirilmesinin sürekli takibi, çalışanlar ve işverenin iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerinin bilincinde olmaları ve bu prosedürlere uygunluğun sağlanması gibi araçlarla takip edilmelidir.   

Zafer İnşaat, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına  ve diğer şartlara, teknik standartlara, şartnamelere, uygulama normlarına ve müşteri şartlarına göre uygunluğu sağlamayı taahhüt etmektedir. 

Zafer İnşaat, yasal değişiklikleri ve iş sürecindeki değişiklikleri de dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliğ sisteminii sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir. 

Zafer İnşaat bu politikanın gerçekleşmesi, etkin kullanılması, gözden geçirilmesi ve gerektiği sıklık ve şekilde revize edilmesini sağlayacak ve bunun için gerekli tüm kaynakları temin edecektir.