KURUMSAL  


PolitikamızZafer İnşaat’ın Yönetim Kurulu, yönetim politikalarını, çevreci yaklaşımıyla ve kaliteden ödün vermeksizin güvenli bir çalışma kültürü sağlayan bütünlüklü bir planın ana unsurları olarak görür.

Zafer İnşaat, zamanında teslim edilen nitelikli projeleri tamamlamak konusunda her zaman tutarlı bir performans göstermiştir. Bu nedenle Zafer Inşaat sürekli müşterileri için başarılı işler üretmiştir.

Kalite, uzun vadede ödüllendiren bir kazanımdır, bu da "projelerimizden duyduğumuz övünç"le kendini göstermektedir. Çalışanlarımızın her biri yapılan işlere ortaktır bu da Zafer’in müşterilerine sağladığı üstün nitelikli ürünlere yansır. Bu tutumumuz, şirket övüncü, kişisel övünç ve müşteri memnuniyeti gibi, hem maddi hem manevi kazançlar edinmemizi sağlar.

Her şirket düşük ya da orta kalitede proje üretebilir. Üstün nitelikli projeler üretebilen firmalar ise sayılıdır. Zafer İnşaat da bu sayılı firmalardan biridir ve bu sayede hizmetlerimizin daima, gerek yurt içinde, gerek uluslararası alanda pazar şansına sahip olduğuna inanıyoruz. Bizi daha da güç görevler başarmaya, yeni pazarlar ve çok çeşitli görevleri üzerimize almaya sevkedenin de bu olduğunu hissediyoruz.

Biz başarmak için gayret ediyoruz.

Zafer İnşaat kendisini dünya çapındaki şirketler topluluğunun ayrılmaz parçası ve hissedarı olarak görür. Çevre dostu olmak, çevreye etkilerimizin sonuçlarının farkında olmak ve buna göre hareket etmek görevimizdir. Zafer İnşaat sorumluluğunun bilincinde olan bir şirkettir. Dolayısıyla, her çalışanının, bilinçsiz çevre kullanımının yaşadığı dünyaya etkilerinin farkındalığına sahip bireyler olduğundan emin olmak ister. Zafer İnşaat’ta her çalışana, kirlilik, tehlikeli maddeler ve uygun atık yok etme yöntemleri konusunda eğitimler verilir.

Her şeyden önce, bizim ofis kültürümüz ve şantiye kültürümüz çalışanlarımızın Güvenliği ve Sağlığı doğrultusunda düzenlenmiştir. Bu iki maddenin ihmali hoş görülemez ve proje kültürü ancak bunların öneminin özenle farkında olunduğu taktirde varolabilir. Biz Güvenlik Politikamızı müşterilerimizin talepleri veya yasal zorunluluklar nedeniyle değil; doğruluğuna inandığımız için uyguluyoruz. Çalışanlarımız için iyi ve güvenli olarak kabul edilen her şey, Zafer İnşaat için de önemlidir. Zamandan daha fazla tasarruf ediyoruz; dolayısıyla çalışanlarımız daha dikkatli ve özenli, çevremiz daha sağlıklı. Tüm bunlar da taahhüt edilen işler bakımından zamanın daha iyi değerlendirilmesi, daha büyük kazanç demektir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, Yönetim Kurulumuz, Mühendislerimiz, Yöneticilerimiz, personelimizin tümü, şirketin Kalite, Güvenlik ve Sağlık ve Çevre Planları’nı ortaya koyan politikaları ve yöntemleri destekliyor ve bunlara katılıyor. Hem ülkeden ülkeye hem de müşteriden müşteriye farklılık gösteren projelerimizin gereklerini karşılamaları için bu politika ve yöntemler sürekli olarak gözden geçiriliyor, düzeltiliyor, güncelleştiriliyor ve yeni durumlara uygun bir şekilde değiştiriliyorlar. Zafer İnşaat, yasaları, gelenekleri ve özel ihtiyaçları dikkate alarak, çevreyi de göz ardı etmeksizin, projenin güvenli, kaliteli ürün elde etmek için gerektirdiği her şeyi yerine getiriyor.

Zafer İnşaat daima taahhütlerini yerine getirir.