KURUMSAL  


Tanıtım


Zafer Taahhüt,  İnşaat ve Ticaret A.Ş. (kısaca "ZAFER"), ZAF Şirketler grubunun öncü şirketi olarak kurulduğu günden başlayarak yurt içi ve yurt dışında uluslararası inşaat projeleri konusunda oldukça ciddi deneyimler kazanmıştır. Bu süreçte konularında uzman ve uluslararası iş piyasalarında öncülük eden işverenler ve proje organizasyonları ile başarılı çalışmalar yaparak sektörde kendini kanıtlamış ve kabul ettirmiştir. Bu kuruluşların bazıları şöyledir;

T.C. Milli Savunma Bakanlığı,

T.C. Dış İşleri Bakanlığı,

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,

ABD Ordu Mühendislik Topluluğu (US Army Corps of Engineers),

ABD Dışişleri Bakanlığı İnşaat ve Müh. Grubu (US Dept. of St. Bureau of Overseas. Bld. Oper), 

ABD Hava Kuvvetleri (US Air Force),

Dünya Bankası (World Bank),

Ahmet Yesevi Universitesi (Turkistan, Kazakistan), 

Coca-Cola Şişeleme ve Dağıtım Şirketi (Coca-Cola International Bottlers),

Pepsi-Cola Şişeleme ve Dağıtım Şirketi (Pepsi-Cola International Bottlers),

PFD (Parsons Fluor Daniels)

Mobil Petrol Üretim ve Dağıtım Şirketi (Mobil Petroleum Company),

Texaco Üretim ve Dağıtım Şirketi (Texaco Petroleum Company),

Chevron Üretim ve Dağıtım Şirketi (Chevron Petroleum Company),

Bovis Uluslararası Müşavirlik Şirketi (Bovis International),

Brown & Root Uluslarası Müşavirlik Şirketi,

Parsons

Bu projelerle beraber ZAFER, uluslararası kalite ve standardlarda, hızlı ve sıkışık planlama ve programlamalarla, uluslararası düzeyde proje yönetim teknikleri ile inşaat ve tesisat işleri yapımında ileri derecede uzmanlık kazanmıştır.

  Zafer uluslararası ihalelere katılmak amacı ile, kuruluş, örgütlenme ve ortaklık yapısını bu amaca uygun olarak revize etmek sureti ile 1993 yılında yeniden yapılanmış ve bu tarihten itibaren değişik büyüklüklerde olmak üzere 100’ün üzerinde projeyi başarı ile tamamlamıştır.

Bu dönemde Türkiye, Almanya, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Özbekistan, Tajikistan, Beyaz Rusya, Moldova, Ukrayna, Türkmenistan, Kosovo, Litvanya, Irak, Afganistan gibi 20 ayrı ülkede ve 40 değişik yerleşim biriminde çalışmıştır. Böylelikle yeni ülkelere ve değişik iş ortamlarına hızlı adaptasyon konusundaki becerisini hem kanıtlamış hem de deneyimini pekiştirmiştir.

Zafer tarafından üstlenilen projeler kapsamında mühendislik, malzeme temini, inşaat sözleşmeleri, renovasyon işleri, endüstriyel tesisler, konut ve konut kompleksleri yer almaktadır. Yurtiçinde ve dışında bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu yüksek kalitedeki konut projeleri, Zafer'in bu konudaki tecrübelerini arttırmış ve başarısını ispat etmiştir. 

Zafer'in gerçekleştirdiği projeler arasında bir mihenk taşı sayılabilecek Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Kampüs inşaatı (Türkistan, Kazakistan) çok önemli bir değer taşımaktadır. Kampüs inşaatı; Yurt binalarının inşaası ile başlamış (26,000 m2), 4 yıldızlı bir otel (10,000 m2) inşaası ile devam etmiş ve ikinci faz kapsamında Çayhane Binası (4,000 m2) ve 800 kişilik Konferans Salonu, Müze ve Sergi Salonunu kapsayan bir Kültür Merkezi (11,000 m2) İnşaatı ile tamamlanmıştır.

Zafer'in üstlendiği çok önemli diğer bir projenin inşaatı ise Kazakistan’da tamamlanmıştır. TCO (Tengizchevroil; Chevron, Kazakoil, Mobil ve Arco petrol şirketleri tarafından  kurulmuş bir ortaklık) için Atrau, Kazakistan’da inşaa edilen bu proje 88 tip villa (herbiri 330m2) ve 2 Yönetici villası (herbiri 570m2) ile birlikte okul (2000m2), clubhouse (1060m2), spor salonu (1800m2), kapalı havuz binası, 2 adet kapalı tenis kortu (1950m2) diğer destek binaları (1000m2) ve altyapı işlerini kapsamaktadır.  Giriş çıkış kontrol binarı (15adet), tüm fens ve çevre duvarları, kompleks içi yollar, yaya yolları, çevre düzenlemesi (90,000m2), gaz dağıtım şebekesi, su dağıtım şebekesi, yağmur suyu toplama şebekesi, kanalizasyon sistemi, su arıtma ünitesi, aydınlatma, yeni trafo binası ve güç dağıtım şebekesi, jenaratör sistemi, 2250kva kapasitesinde 2 adet jenaratör, ve fiber optic kablolarla data dağıtım şebekesi projenin diğer öğeleridir.

Zafer kendi ofis organizasyonunda ve şantiyelerinde son teknolojinin kullanılmasının çok önemli olduğunun bilincinde olarak, etkili bir ofis ve proje yönetimi ve başarılı bir taahhüt stratejisi için teknolojik imkanları en üst seviyede hayata geçirmiştir. Doküman kontrolü, malzeme kontrolü, teklif hazırlama, iş programları, tasarım/çizim, tedarik, muhasebe, finansman ve haberleşme gibi tüm ofis faaliyetlerinde üst düzeyde bilgisayar kullanımı etkin kılınmıştır. Zafer merkezi,  şirket içinde ve online, bölge büroları ve şantiyeleri ile çevrimli olarak birbirine internet ile bağlıdır ve haberleşme konusunda kendi bünyesinde ve işveren ilişkilerinde elektronik posta kullanımı üst düzeydedir.

    Zafer, gerçekleştirdiği projelerdeki deneyimini, edindiği tecrübe ve personelinin şirket bünyesinde kullandığı kişisel tecrübeler ile birlikte uluslararası alanda, kalite standardizasyonu, iş geliştirme ve yönetme politikalarındaki başarıları, malzeme ve ekipmanların spesifikasyonlarının gerektirdiği tecrübeler ile birlikte kullanarak bu başarılarına imzasını atmıştır.

Zafer'in Ankara (Türkiye), Frankfurt (Almanya), Moskova (Rusya) Almatı ve Atrau (Kazakistan), Bakü (Azerbaycan), ve Tiflis ( Gürcistan) ofisleri bulunmaktadır. 

Zafer A.Ş. Uluslararası Türk  Müteahhitleri Birliği üyesidir.