KALİTE / ÇEVRE / İSG  


Entegre Yönetim Sistemleri


Zafer İnşaat yönetim sistemleri çalışmaları 2000 yılında başlamış ve ilk olarak Eylül 2001'de ISO-9001, ISO-14001 ve OHSAS-18001 standartlarına uygun olarak belgelendirilmiştir. Sistem, o tarihten itibaren kesintiye uğramaksızın gözden geçirilerek geliştirilmiş ve 3 yılda bir değişen şartlar ışığında yeniden ele alınmaktadır. Sistemlerin kurulup sürdürülmesinde asıl amaç,

a) Zafer İnşaat'ın, müşteri idarelerin ve mevzuatların talep ve gereklerine her zaman ve tam uyabilen imalatları sağlayabilme yeteneğini kanıtlamak,

b) Sürekli iyileşme ve uygunluk güvencesi süreçlerini etkin uygulayarak, müşteri memnuniyetini daimi kılmak,

c) Müşteri idarelerin ve yasaların öngördüğü çevresel etki uygunluk süreçlerini işletmek ve

d) Faaliyetlerinde yer alan şahıslara gelebilecek her türlü sağlık-güvenlik riskini ortadan kaldırmak ya da asgaride tutmak olarak özetlenebilir.

3 yıllık stratejik gözden geçirmelerin önemli hedefleri ise,

i. Dokümantasyon güncelliğini gözden geçirerek ve iyileştirmek,

ii. Organizasyonu yeniden ele almak,

iii. Gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini gözden geçirmek ve gerekli stratejik kararlar almak,

iv. Merkez ve bağlı tüm Zafer A.Ş şantiyelerinde sistemin uygulanmasını sağlamak ve etkin hale getirmek,

v. Yönetim sistemlerini herkesin yararına sunmak  ve sistemi sürekli iyileştirmek şeklinde ortaya konmuştur.

Seçilen ISO-9001, ISO-14001 ve OHSAS-18001 standartları, diğer yerel ve uluslararası şartları tamamlayıcı niteliktedir. Bu anlamda Zafer tarafından yapılan imalatlar, öncelikle ilgili idarelerin, bakanlıkların ve iş standartlarının şartname ve gereklerini karşılar niteliktedir.

Zafer üst yönetiminin, bu kitapta genel olarak tarif edilen yönetim sistemlerini kurmak, sürdürmek ve geliştirmek kararı stratejik bir karardır. Sistemler, yeni yaklaşıma koşut olarak, süreçler bazında ele alınmıştır.

Zafer A.Ş.'nin tasarladığı, imal ettiği ve sunduğu hizmet ve faaliyetler aşağıdaki gibidir:

İnşaat, mimari, mekanik ve elektrik inşaat projelerinin tasarım, mühendislik, tedarik, lojistik, imalat, montaj ve yönetimi.

Zafer İnşaat, yukarıda kapsamı tarif edilen kalite, çevre ve İSG yönetim sistemlerini merkez ofisle birlikte tüm şantiyelerinde kurmakta ve sürdürmektedir.