PROJELER  


Afgan Ulusal Ordusu Hastanesi Yenileme İşleri, Kabil, Afganistan


GERİ

 

 

Yeri: Afganistan / Kabil
Başl. Tarihi : 19.10.2004
Bitiş Tarihi: 15.09.2006
İşveren: ABD Kara Kuvvetleri İstihkam Dairesi, Afghanistan Mühendislik Birimi

Proje Tanımı

Kabil’de bulunan 35 yıllık Afgan Ulusal Ordusu Hastanesi  yenilenmesi tasarım ve yapım işleri gerçekleştirilmiştir. 15 adet binada,  yenileme/yeni inşaat işleri tamamlanmıştır. Binalar arasında; hasta bakım binası, hastane operasyonları binası, hastane idari binası, karantina koğuşu, mutfak ve yemekhane binası, merkezi ısıtma tesisi, çamaşırhane, ekipman bakım üniteleri, morg, ısıtma sistemi pompa istasyonu, rehabilitasyon binası, atıksu arıtma tesisi, poliklinik binası, mühendislik ofisleri, kanalizasyon pompa istasyonu, idare merkezi ve yeni kazan dairesi binası bulunmaktadır. Bina işlerinin yanısıra, saha işleri, altyapı hizmetleri iyileştirmeleri, yeni yeraltı hatlar, hastane yerleşkesi için enerji üretim tesisleri işleri gerçekleştirilmiştir. 
    
Binaların mimari, elektrik ve mekanik sistemleri işveren gereksinimleri uyarınca yenilendi, Saha altyapısında iyileştirmeler gerçekleştirmenin yanısıra  tüm hastane yerleşkesi için bir katı atık yönetim planı geliştirilmiş ve uygulanmıştır.